Μετατροπή από Α1 σε Α

Ποιές είναι οι προυποθέσεις;

✓ Όσα διπλώματα Α1 έχουν εκδοθεί από τον 1/5/2002 έως και 18/1/2011 μπορούν να μετατραπούν σε Α κατηγορίας, αρκεί να μην έχουν κωδικό *72. (*Περιορισμός στην κατηγορία οχημάτων Α μέγιστου κυλινδρισμού 125 cc.)

✓ Όσοι έχουν πάρει το δίπλωμα από 19/1/2011 ως 18/1/2013, γίνεται αυτόματα Α2. Για διπλώματα που έχουν εκδοθεί σε άλλες ημερομηνίες η μετατροπή κατηγορίας γίνεται με εξετάσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Δύο, (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
  • Παράβολο 30 € (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
  • Άδεια οδήγησης.
  • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.