Κατηγορία Δ (Λεωφορείο) – Άδεια οδήγησης λεωφορείου

Ποιές είναι οι προυποθέσεις;

✓ Με την άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ΄ έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε λεωφορεία άνω των 9 θέσεων και δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου εώς 750 kg.

 • Για να μπορέσετε να αποκτήσετε την παρούσα άδεια οδήγησης θα πρέπει να πληροίτε της παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  2. Να μην κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε.
  3. Να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄, τουλάχιστον.
  4. Να είναι συμπληρωμένο το 21ο έτος της ηλικίας σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Ι μαζί με το δίπλωμα. (Σε περίπτωση που δεν γίνει έκδοση Π.Ε.Ι τότε προϋποθέτει να έχετε συμπληρώσει το 24ο έτος ηλικίας).
  5. Σε περίπτωση που βγάλετε μαζί με το δίπλωμα και το Π.Ε.Ι. δεν υπάρχει ο περιορισμός για οδήγηση μέχρι 50 χιλιομέτρων.
  6. Να έχετε τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία Δ’.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολο 50 € + 30 € + 108 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 10€ + 10€ για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορίας Δ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολο 10€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου 5 (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση οδήγησης (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
  1. Δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Βιβλιάριο υγείας.
  3. Αστυνομική ταυτότητά.

* Επιπρόσθετα κατά την επίσκεψή σας στον Παθολόγο θα πρέπει να προσκομίσετε και τις παρακάτω εξετάσεις:

 • 1. Αίματος – Ουρίας – Σακχάρου.
  2. Ακτινογραφία θώρακος.
  3. Καρδιογράφημα.
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα 30€ + 108€ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Παράβολα 10 € + 10 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση κατηγορίας Δ χωρίς ΠΕΙ (Ηλεκτρονικά παράβολα το οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολο 10€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου 5 (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολο 20€ για την εξέταση του ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 20€+10€ για την εξέταση της οδήγησης (Κατηγορία Δ και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.
 • Δυο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολο 30€ (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 20 € + 20 € για θεωρητική και πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα το οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα

Σε περίπτωση που έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Β Κατηγορίας

 • Θεωρητικά: 15 ώρες.
 • Πρακτικά: 15 ώρες.

Σε περίπτωση που έχετε επαγγελματικό δίπλωμα Γ Κατηγορίας

 • Θεωρητικά: 7 ώρες.
 • Πρακτικά: 6 ώρες.

Σε περίπτωση που έχετε βγάλει δίπλωμα Δ Κατηγορίας μετά τις 10/9/2008 και θέλετε ΠΕΙ

 • Δεν απαιτούνται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα.