Κατηγορία Γ+Ε – Άδεια οδήγησης

Ποιές είναι οι προυποθέσεις;

Με την άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ +E έχετε δικαίωμα να οδηγείτε οχήματα Γ κατηγορίας με μεταφορά ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου (συρμοί ή αρθρωτά) των οποίων η μέγιστη μάζα υπερβαίνει τα 750kg (B+E, Γ+E)

 • Για να μπορέσετε να αποκτήσετε την παρούσα άδεια οδήγησης θα πρέπει να πληροίτε της παρακάτω προϋποθέσεις:
  1. Να έχετε κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  2. Να μην κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε.
  3. Να είστε κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ’.
  4. Να είναι συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας εάν έχετε άδεια Γ’ κατηγορίας Π.Ε.Ι. αλλιώς το 21ο έτος της ηλικίας.

* Σε περίπτωση που δεν έχετε ΠΕΙ κατηγορίας Γ και θέλετε μαζί με την κατηγορία Γ+Ε να βγάλετε και ΠΕΙ χρειάζεστε παράβολο 20€ για την εξέταση ερωτηματολογίου ΠΕΙ (Κατηγορία Γ +Ε και ΠΕΙ) καθώς και παράβολα 20€+10€ για την εξέταση οδήγησης (Κατηγορία Γ+Ε και ΠΕΙ) (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Παράβολα 30€ + 108€ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολο 10 € για πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικό παράβολο το οποίο εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

Ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα

 • Θεωρητικά: Δεν απαιτούνται.
 • Πρακτικά: 10 ώρες.