Κατηγορία Β – Άδεια Οδήγησης επιβατικού οχήματος

Ποιές είναι οι προυποθέσεις;

   Με την άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε επιβατικά οχήματα έως 9 θέσεις (μαζί με τη θέση του οδηγού & φορτηγά έως 3500kg).

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή της είναι το 17ο έτος συμπληρωμένο και ισχύει για 15 έτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολα 50€ + 30€ + 18€ (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνονται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνονται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 10€ + 10€ για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα που εκτυπώνονται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνονται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.*
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης.(Πατήστε εδώ για την εκτύπωση)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση).
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Οφθαλμίατρο & Παθολόγο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είνα 10€. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
  1. Δύο (2) Φωτογραφίες.
  2. Βιβλιάριο υγείας.
  3. Αστυνομική ταυτότητα.
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάζιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολα 30€ + 27€  (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνονται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνονται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 10€ για κάθε πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα που εκτυπώνονται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνονται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.*
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης.(Πατήστε εδώ για την εκτύπωση)
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για την εκτύπωση).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάζιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Εκπαίδευση

Αν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ άλλο δίπλωμα οδήγησης

 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθάματα: 21 ώρες Κ.Ο.Κ
 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Πρακτικά μαθάματα: 25 ώρες.

Αν ΕΧΕΤΕ άλλο δίπλωμα οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2)

 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθάματα: Δεν απαιτούνται
 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Πρακτικά μαθάματα: 18 ώρες.