Κατηγορία Α2 – Άδεια οδήγησης μοτοσυσκλέτας Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες έως 35 Kw

Ποιές είναι οι προυποθέσεις;

✓ Με την άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2΄ έχετε το δικαίωμα να οδηγείτε μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

✓ Ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ και Α1.

✓ Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση της είναι το 20ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Παράβολα 50 € + 30 € + 18 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 10€ + 10€ για κάθε θεωρητική και πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικά παράβολα που εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.*
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Πιστοποιητικά Υγείας από Οφθαλμίατρο & Παθολόγο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε. Η αμοιβή για κάθε γιατρό είναι 10 €. Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας κατά την επίσκεψη στους γιατρούς:
  1. Δύο (2) φωτογραφίες.
  2. Βιβλιάριο υγείας.
  3. Αστυνομική ταυτότητα.*
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Παράβολα 30 € + 27 € (Ηλεκτρονικά παράβολα τα οποία εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Παράβολα 10€ για κάθε πρακτική εξέταση (Ηλεκτρονικό παράβολο που εκτυπώνεται από τη σελίδα e-paravolo και πληρώνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα).
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.*
 • Συμπληρωμένη την αίτηση για άδεια οδήγησης. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία συμπληρώνετε διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ, και ότι δεν κατέχετε άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους εντός της Ε.Ε. (Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε).
 • Φάκελος κατάθεσης δικαιολογητικών.

*Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: Πρέπει να έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα. (Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. χρειάζονται 185 συνεχόμενες μέρες παραμονής ενώ για τους αλλοδαπούς εντός Ε.Ε. τουλάχιστον 90 μέρες παραμονής στην Ελλάδα).

Εκπαίδευση

Αν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ άλλο δίπλωμα οδήγησης

 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθήματα: 32 ώρες (21 ώρες Κ.Ο.Κ. & 11 ώρες θεωρία μοτοσυκλέτας).
 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Πρακτικά μαθήματα: 14 ώρες.

Αν ΕΧΕΤΕ άλλο δίπλωμα οδήγησης (Β,Γ,Δ,Γ+Ε)

 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθήματα: 11 ώρες (θεωρία μοτοσυκλέτας).
 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Πρακτικά μαθήματα: 12 ώρες.

Αν ΕΧΕΤΕ άλλο δίπλωμα οδήγησης (ΑΜ,Α1)

 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Θεωρητικά μαθήματα: Δεν απαιτούνται.
 • Ελάχιστα υποχρεωτικά Πρακτικά μαθήματα: 7 ώρες.