ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης.
 3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
 4. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 5. Παράβολα

Προϋποθέσεις:

Περίπτωση 1:

 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη,
 • συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών,
 • Πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας πέντε (5) μαθημάτων.

Περίπτωση 2:

 • κατοχής της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη,
 • κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη,
 • Συμπλήρωσης της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών.