mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.

Διαδικασία Εξέτασης ΑΜ, Α1, Α2, Α

mouskat

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ , Α1 , Α2 , Α

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο προσόντων και συμπεριφοράς που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ).

ΟΜΑΔΑ Α – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Για όλες τις δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ) όπως χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης , φώτων διασταύρωσης . Τα σφάλματα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών της Ομάδας Α που εμπίπτουν στην εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ δεν σημειώνονται ως σφάλματα και δεν αποτελούν λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

1) Έλεγχος οχήματος , χρήση κράνους και προστατευτικών

Γνώσεις επί των παρακάτω αναφερομένων συστημάτων , χειρισμός και διενέργεια ελέγχων για την οδική ασφάλεια στα: ελαστικά και κατάσταση αυτών , φρένα και κατάσταση αυτών, χειριστήρια και διακόπτες , ιμάντας ή αλυσίδα , λιπαντικά και λοιπά υγρά του δικύκλου( όπως στάθμη λαδιού ,στάθμη υγρών φρένων, στάθμη υγρών μπαταρίας ,στάθμη ψυκτικού υγρού) ,φώτα ,δείκτες κατεύθυνσης και ηχητικό όργανο ,καθρέπτες και νεκρές γωνίες καθώς και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος .

Επιπλέον , ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει , τη χρήση και λειτουργία του εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου, να το φορά σωστά, να το ασφαλίζει και να το απασφαλίζει σωστά, να το αφαιρεί με ευκολία και να έχει την προστατευτική ζελατίνα κατεβασμένη. Επίσης ο υποψήφιος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να φορά το προστατευτικό κράνος, το αντανακλαστικό γιλέκο, καθώς και προστατευτικό ρουχισμό και συγκεκριμένα επενδύτη (μπουφάν), παντελόνι, γάντια και μπότες μοτοσικλέτας.

Λόγοι απόρριψης είναι :

 • Η μη γνώση των απαραίτητων ελέγχων των βασικών συστημάτων της μοτοσικλέτας και των υποχρεωτικών εγγράφων οδηγού και οχήματος. Οι γνώσεις αυτές δεν απαιτείται να απαριθμούνται όλες από τον υποψήφιο αλλά αρκεί να απαντήσει σωστά σε τρείς (3) τουλάχιστον από τις τέσσερις(4) ερωτήσεις του εξεταστή.
 • Η μη σωστή χρήση του εγκεκριμένου προστατευτικού κράνους κλειστού τύπου.
 • Η μη σωστή χρήση του αντανακλαστικού γιλέκου.
 • Η μη χρήση ή η μη σωστή χρήση του προβλεπόμενου προστατευτικού ρουχισμού.
 • Η μη στερέωση του δικύκλου στο στήριγμα(πλαϊνό ή κεντρικό).
 • Η ανατροπή του δικύκλου.

2) Κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα

Το δίκυκλο στηρίζεται στο κεντρικό ή πλαϊνό στήριγμα. Ο υποψήφιος στέκεται δίπλα στο δίκυκλο, πιάνει το τιμόνι με τα δύο χέρια, κατεβάζει το δίκυκλο από το κεντρικό ή το πλαϊνό στήριγμα, βάζει ταχύτητα και περπατάει περίπου 10 μέτρα μεταφέροντας το όχημα, χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας του και χωρίς να απαιτείται τα φώτα διασταύρωσης να είναι αναμμένα. Στο τέλος της δοκιμασίας τοποθετεί το δίκυκλο στο στήριγμα του.

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Η κίνηση του δικύκλου με το πλαϊνό στήριγμα μη αναδιπλωμένο.
 • Η μη στήριξη του δικύκλου στο στήριγμα του.

3) Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα(slalom)

Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο με κατάλληλη ταχύτητα, ανάμεσα από επτά(7) κώνους τοποθετημένους σε σειρά ανά τέσσερα(4) μέτρα (διαδρομή slalom) στο μέσο μιας λωρίδας πλάτους έξι(6) μέτρων χωρίς να απαιτείται η χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης. Στην περίπτωση εξέτασης των κατηγοριών ΑΜ και Α1 η παραπάνω απόσταση μεταξύ των κώνων περιορίζεται στα τρεισήμιση (3,5) μέτρα.

Λόγοι απόρριψης είναι :

 • Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
 • Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
 • Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Το άγγιγμα των κώνων.

4) Κίνηση με μικρή ταχύτητα

Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγήσει το δίκυκλο σε μια απόσταση εικοσιπέντε (25) μέτρων, σε οριζόντιο έδαφος, σε ευθεία πορεία εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η απόσταση αυτή πρέπει να διανυθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) δευτερολέπτων. Ο χρόνος αρχίζει με την είσοδο του εμπρόσθιου τροχού στη λωρίδα και τελειώνει με την έξοδο του ίδιου τροχού από τη λωρίδα αυτή. Ο χρόνος ελέγχεται με χρονόμετρο χειρός ή με ηλεκτρονικό χρονόμετρο που λαμβάνει ενδείξεις από επαφές στο έδαφος. Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μέτρων από την είσοδο στην αναφερόμενη λωρίδα.

Λόγοι απόρριψης είναι :

 • Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος .
 • Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
 • Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Η κάλυψη της απόστασης σε χρόνο μικρότερο ή ίσο των 15 δευτερολέπτων.

5) Επιτάχυνση οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων

Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο μια απόσταση πενήντα (50) μέτρων σε οριζόντιο έδαφος και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας, κινούμενος με ταχύτητα τουλάχιστον 30 km/h με δεύτερη ή Τρίτη σχέση μετάδοσης σε ευθεία πορεία και εντός λωρίδας πλάτους σαράντα (40) εκατοστών. Η εκκίνηση γίνεται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μέτρων από την είσοδο στην αναφερόμενη λωρίδα.

Λόγοι απόρριψης είναι :

 • Η μη αλλαγή μιας τουλάχιστον ταχύτητας εντός της ειδικής λωρίδας.
 • Η μη επιτάχυνση σε όλο το μήκος της ειδικής λωρίδας.
 • Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
 • Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.

6) Κίνηση με αποφυγή εμποδίου (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)

Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο εντός της ειδικής λωρίδας, κλίσης έως 2%, πλάτους δύο(2) μέτρων μια απόσταση πενήντα πέντε (55) μέτρων και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των οχτώ(8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 και μια απόσταση σαράντα(40) μέτρων και σε χρόνο μικρότερο των πέντε(5) δευτερολέπτων αντίστοιχα, για τις κατηγορίες Α2 και Α. Επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω.

Εξερχόμενος από την παραπάνω λωρίδα, αποφεύγει ένα σταθερό εμπόδιο πλάτους δύο(2) μέτρων, οριοθετούμενο από κώνους, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση επτά(7)μέτρων και αξονικά με την λωρίδα αυτή, από δεξιά ή από αριστερά. Στη συνέχεια και σε απόσταση επτά(7)μέτρων, εισέρχεται σε άλλη ειδική λωρίδα αρχικού πλάτους τεσσάρων(4)μέτρων, η οποία βρίσκεται αξονικά με την πρώτη και καταλήγει σε πλάτος δύο (2)μέτρων μετά από απόσταση επτά(7) μέτρων. Η εκκίνηση γίνεται στην αρχή της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε(55) ή σαράντα(40) μέτρων αντίστοιχα και η δοκιμασία ολοκληρώνεται μετά την έξοδο του δικύκλου από τη δεύτερη ειδική λωρίδα δέκα(10) μέτρων .

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • Το πάτημα των οριογραμμών των λωρίδων.
 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
 • Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
 • Υπέρβαση του χρόνου κίνησης εντός της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε(55) ή σαράντα(40) σε χρόνο μεγαλύτερο των οκτώ(8) ή πέντε(5) δευτερολέπτων κατά περίπτωση.
 • Το άγγιγμα του εμποδίου.

7) Πέδηση εκτάκτου ανάγκης( εκτός της κατηγορίας ΑΜ)

Ο υποψήφιος πρέπει να διανύσει με το δίκυκλο εντός ειδικής λωρίδας, κλίσης έως 2% πλάτους δύο (2) μέτρων μια απόσταση πενήντα πέντε (55) μέτρων και επιταχύνοντας σε όλο το μήκος της και σε χρόνο μικρότερο των οκτώ (8) δευτερολέπτων για την κατηγορία Α1 και μια απόσταση σαράντα (40) μέτρων και σε χρόνο μικρότερο των πέντε (5) δευτερολέπτων αντίστοιχα για τις κατηγορίες Α2 και Α. Επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω.

Μετά την έξοδο από την λωρίδα των πενήντα πέντε (55) μέτρων ή των σαράντα(40) μέτρων, πρέπει να φρενάρει και να ακινητοποιήσει το δίκυκλο μετά από απόσταση δεκαοκτώ(18)μέτρων για την κατηγορία Α1 και δεκαπέντε(15)μέτρων για τις κατηγορίες Α2 και Α.

Λόγοι απόρριψης είναι :

 • Το πάτημα των οριογραμμών της λωρίδας.
 • Η ανατροπή του δικύκλου.
 • Το πάτημα του ποδιού του υποψηφίου στο έδαφος.
 • Το μη κράτημα των ποδιών πάνω στα υποπόδια.
 • Υπέρβαση του χρόνου κίνησης εντός της ειδικής λωρίδας των πενήντα πέντε (55) ή σαράντα( 40) σε χρόνο μεγαλύτερο των οκτώ (8) ή πέντε (5) δευτερολέπτων κατά περίπτωση.
 • Μη ακινητοποίηση του δικύκλου μετά από απόσταση δεκαοκτώ(18) και δεκαπέντε (15) μέτρων κατά περίπτωση.

8) Ακινητοποίηση, στάθμευση οχήματος και ασφαλής απομάκρυνση από αυτό.

Ο υποψήφιος πρέπει να ακινητοποιήσει το δίκυκλο στη θέση στάθμευσης χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, μετά να σβήσει τον κινητήρα (όχι από τον διακόπτη έκτακτης ανάγκης), να θέσει την 1η σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, να εκτείνει το πλάγιο στήριγμα, να αφαιρέσει τα κλειδιά από τον κεντρικό διακόπτη, να κατέβει από το δίκυκλο, και αφού βεβαιωθεί ότι το όχημα είναι σταθμευμένο, να απομακρυνθεί με ασφάλεια από αυτό.

Λόγοι απόρριψης είναι η μη ορθή εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.

ΟΜΑΔΑ Β- ΠΟΡΕΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Ο υποψήφιος κατά την πορεία ελέγχεται στη συμπεριφορά του σε φυσιολογικές συνθήκες κυκλοφορίας και απορρίπτεται εάν υποπέσει σε οποιαδήποτε από τα σφάλματα-παραβάσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1) Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

Ο υποψήφιος πρέπει να οδηγεί τηρώντας τις διατάξεις του ΚΟΚ που αφορούν τη σηματοδότηση, την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και τα σήματα των τροχονόμων.

Λόγοι απόρριψης είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

2) Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, θεωρείται η κίνηση του οχήματος σε οδόστρωμα ή σε τμήμα οδοστρώματος που προορίζεται για την αντίθετη, προς την κατεύθυνση του κυκλοφορία. Εφόσον η κίνηση στ οδόστρωμα επιβάλλεται να γίνει από τον υποψήφιο για προσπέρασμα σταματημένου οχήματος (εκτός λεωφορείου που εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που αποβιβάζει ή επιβιβάζει παιδιά) ή λόγω αδυναμίας κίνησης στο κανονικό ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αυτή επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ και δεν παραβιάζεται η προτεραιότητα του αντιθέτως ερχόμενου οχήματος, τούτο δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο στον εξεταστή.

Σε οδόστρωμα που δεν υπάρχει σήμανση μονόδρομου ο υποψήφιος κινείται υποχρεωτικά στη δεξιά πλευρά του δρόμου, διαφορετικά θεωρείται ότι εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, εκτός εάν γνωρίζει τον δρόμο και προτίθεται να στρίψει αριστερά και ενημερώσει τους εξεταστές. Όταν δεν υπάρχει σήμανση μονόδρομου και ο εξεταστής δώσει παράγγελμα στροφής αριστερά είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει τον υποψήφιο για κίνηση σε μονόδρομο, προκειμένου να καταλάβει τη σωστή θέση στο οδόστρωμα.

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε δρόμο όπου υπάρχει διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή.
 • Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε δρόμο χωρίς σήμανση μονόδρομου εκτός αν ο υποψήφιος το γνωρίζει και το έχει δηλώσει στους εξεταστές.
 • Η είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας λόγω προσπέρασης σταματημένου, σε στάση λεωφορείου που εκτελεί συγκοινωνία ή σχολικού λεωφορείου που επιβιβάζει ή αποβιβάζει παιδιά ακόμα κι αν δηλωθεί στους εξεταστές.
 • Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια με την οποία πραγματοποιείται είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

3) Ανέβασμα σε πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται η χρήση του από τα οχήματα.

Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή σε διαχωριστική νησίδα θεωρείται οποτεδήποτε ο ένας τουλάχιστον τροχός χάσει την επαφή του με το οδόστρωμα και τεθεί επί του πεζοδρομίου ή της διαχωριστικής νησίδας. Κίνηση στο πλαϊνό ρείθρο (το τμήμα της οδού μεταξύ του πεζοδρομίου και της ασφάλτου) δεν απαγορεύεται. Κίνηση σε τμήματα της οδού όπου έχουν σχεδιαστεί ειδικές διαγραμμίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΚΟΚ απαγορεύεται.

Λόγοι απόρριψης είναι : η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

4) Πρόκληση ατυχήματος

Θεωρείται η πρόκληση οποιουδήποτε ατυχήματος με υπαιτιότητα του υποψηφίου. Πρόκληση ατυχήματος θεωρείται και η αποτροπή ατυχήματος με παρέμβαση τρίτου η για λόγους που δεν ανάγονται στον ίδιο τον υποψήφιο.

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • Η πρόκληση ατυχήματος όπως πρόσκρουση σε άλλο όχημα ή έστω επαφή με οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό αντικείμενο.
 • Η αποτροπή ατυχήματος όπως η αποτροπή σύγκρουσης με πεζό που απεφεύχθη λόγω μετακίνησης του ίδιου του πεζού ή αποτροπή σύγκρουσης με όχημα μετά από ελιγμό του οδηγού του άλλου οχήματος.
 • Η παρέμβαση του εκπαιδευτή με οποιοδήποτε τρόπο για αποφυγή ατυχήματος.

5) Παραβίαση της προτεραιότητας

Ο υποψήφιος κατά την πορεία κινείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ και τηρεί υποχρεωτικά τη σηματοδότηση και την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των οδών ενώ όταν αυτές δεν υφίστανται ισχύει ο γενικός κανόνας της εκ δεξιών προτεραιότητας με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. Στην περίπτωση όμοιας (ισοδύναμης) σήμανσης σε κόμβο (όπως πινακίδα STOP σε δρόμο και στο συμβαλλόμενο σε αυτό δρόμο δεξιά)τότε ισχύει η εκ δεξιών προτεραιότητα ή κατόπιν συνεννόησης. Στην περίπτωση όμοιας (ισοδύναμης) σήμανσης σε κόμβο (όπως πινακίδα STOP στον ίδιο δρόμο αλλά στις αντίθετες κατευθύνσεις) τότε για αριστερή στροφή και των δύο οχημάτων της αυτής κατηγορίας γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Από τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ προβλέπεται επίσης ότι οι οδηγοί οχημάτων που εισέρχονται σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία) έχουν προτεραιότητα εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά με σηματοδότηση ή και σήμανση.

Λόγοι απόρριψης είναι:

 • Η παραβίαση της εκ δεξιών προτεραιότητας των οχημάτων σε κόμβους χωρίς σηματοδότηση ή και σήμανση.
 • Η μη σωστή και έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματος στον κόμβο για την παραχώρηση της προτεραιότητας σε οχήματα που εισέρχονται από δεξιά είσοδο με προτεραιότητα.
 • Η παραβίαση προτεραιότητας αντιθέτως ερχόμενου οχήματος σε δρόμο με διπλή ή μονή συνεχόμενη γραμμή ακόμη και στην περίπτωση ενημέρωσης των εξεταστών στην περίπτωση που πραγματοποιείται προσπέρασμα σε σταματημένο όχημα.
 • Η μη παραχώρηση της προτεραιότητας σε οχήματα άμεσης ανάγκης.
 • Η παραβίαση γενικότερα πεζών (ή κινούμενων ή εχόντων την πρόθεση να διασχίσουν τον δρόμο) και οχημάτων συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 17, καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 18 του Κ.Ο.Κ.

ΟΜΑΔΑ Γ-ΠΟΡΕΙΑ, ΑΠΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Κάθε φορά που υποψήφιος υποπέσει σε οποιοδήποτε σφάλμα, ο εξεταστής πρέπει να τον ενημερώνει με ευγενικό τρόπο σχετικά και να καταγράφει το σφάλμα στην αντίστοιχη θέση στο μνημόνιο. Για να απορριφθεί ένας υποψήφιος πρέπει να σημειωθούν δύο(2) σφάλματα "Σ" στην ίδια θέση του μνημονίου ή πέντε (5)συνολικά σφάλματα "Σ" σε διαφορετικές θέσεις του μνημονίου για τις παρακάτω περιπτώσεις:

1) Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος ξεκινάει σωστά το όχημα (έλεγχος με στροφή της κεφαλής μέχρι το ύψος του ώμου, χρήση δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης, τυχόν παραχώρηση προτεραιότητας κλπ) χωρίς απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα .

Σφάλματα είναι :

 • η μη χρήση του σωστού δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης
 • ο μη ορθός έλεγχος με τη χρήση του καθρέπτη και τη στροφή του κεφαλιού μέχρι το ύψος του ώμου
 • το σβήσιμο του κινητήρα
 • η μη ορθή χρήση του κιβωτίου ταχυτήτων (χρήση άλλης σχέσης ταχύτητας εκτός της 1ης σχέσης )
 • η απότομη ή ανώμαλη εκκίνηση λόγω κακής χρήσης των χειρομοχλών συμπλέκτη και επιταχυντή

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου .

2) Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών, ενεργοποιεί τον κατάλληλο δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα και την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού στο ύψος του ώμου επανελέγχει και εισέρχεται στην λωρίδα κυκλοφορίας που επιθυμεί.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

3) Χρήση φώτων, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης, στροφής (δεξιά ή αριστερά), ή στάθμευσης κάνει χρήση των δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης βάσει του Κ.Ο.Κ και αν έχει την ικανότητα να δίνει τα αντίστοιχα σήματα με το χέρι, αν δοθεί από τον εξεταστή, στην υποθετική περίπτωση βλάβης των δεικτών, παρόμοια εντολή. Η χρήση από τον υποψήφιο οδηγό των φώτων έκτακτης ανάγκης ελέγχεται μόνο στην περίπτωση ακινητοποίησης του εκπαιδευτικού οχήματος μετά από τροχοπέδηση λόγω απότομης επιβράδυνσης ή λόγω βλάβης του και δημιουργείται κίνδυνος από την ακινησία του.

Σφάλματα είναι:

 • η μη σωστή χρήση των κατάλληλων φώτων
 • η μη σωστή χρήση του κατάλληλου δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την εκκίνηση, στάθμευση και κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης που πραγματοποιεί ο υποψήφιος με το όχημά του
 • η μη σωστή χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η χρήση τους και διαθέτει τέτοια φώτα το όχημα

4) Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κινεί όχημά του ορθά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ και συμπεριφέρεται ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες της οδού (όπως κίνηση άλλων οχημάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς, οχημάτων άμεσης βοήθειας, σεβασμός των πεζών), χωρίς να παρεμποδίζει την ομαλή πορεία άλλων οχημάτων κινούμενος με ασυνήθιστη βραδύτητα χωρίς αιτία.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

5) Σωστή θέση στο οδόστρωμα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος μπορεί να κινεί το όχημα, σε ευθεία πορεία και στη σωστή θέση σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κ.Ο.Κ., να πάρει έγκαιρα τη σωστή θέση μετά από το παράγγελμα για να στρίψει δεξιά ή αριστερά, σε μονόδρομους ή σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, και να εισέλθει στη σωστή θέση μετά την είσοδό του στο δρόμο που έστριψε.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

6) Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος τηρεί τις απαραίτητες αποστάσεις από τα οχήματα που προηγούνται ή που κινούνται παράλληλα με το όχημά του ή είναι σταθμευμένα.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

7) Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την προσπέραση εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος κάνει ορθή χρήση των καθρεπτών, ενεργοποιεί τον αριστερό δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης, παραχωρεί τυχόν προτεραιότητα, επανελέγχει την τελευταία στιγμή με στροφή του κεφαλιού το εμπόδιο ή το προπορευόμενο όχημα και επανέρχεται ενεργοποιώντας το δεξί δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης στην λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία αρχικά κινείτο.

Σφάλμα είναι η παραβίαση οποιουδήποτε από τα παραπάνω.

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

8) Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία)

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κατά την είσοδο ή έξοδο από κυκλικό κόμβο (πλατεία) καταλαμβάνει τη σωστή θέση στο οδόστρωμα και κάνει τους σωστούς χειρισμούς (όπως χρήση κατάλληλων δεικτών κατεύθυνσης). Συγκεκριμένα, αν δεν έχει δοθεί εντολή εξόδου στον υποψήφιο, αυτός υποχρεούται να κινείται εσωτερικά στην πλατεία, ενώ αν πρόκειται να εξέλθει του κόμβου υποχρεούται να κινείται εξωτερικά. Κατά την εξέταση πρέπει να δίδεται έγκαιρα και με σαφήνεια το παράγγελμα του εξεταστή για την αποφυγή παρερμηνειών.

Σφάλματα είναι:

 • η μη ορθή προσέγγιση στον κυκλικό κόμβο (όπως με υψηλή ταχύτητα)
 • η μη ορθή κίνηση μέσα στον κυκλικό κόμβο
 • η μη ορθή και έγκαιρη χρήση του δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης κατά την έξοδο από τον κυκλικό κόμβο.

Η μη παραχώρηση προτεραιότητας σε άλλο κινούμενο όχημα, αποτελεί σοβαρό σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Β και λόγο απόρριψης του υποψηφίου.

9) Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κάνει ορθή επιλογή των σχέσεων μετάδοσης της κίνησης (ταχύτητες), ανάλογα με τις συνθήκες (όπως σε δρόμους με κλίσεις ανωφέρειας ή κατωφέρειας). Ο υποψήφιος οφείλει να χρησιμοποιεί, εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το επιτρέπουν, όλες οι ταχύτητες.

Σφάλματα είναι:

 • η μη ορθή και έγκαιρη αλλαγή ταχυτήτων
 • η συνεχής χρήση της 1ης ταχύτητας εν κινήσει
10)Σβήσιμο κινητήρα

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος κάνει ορθή χρήση των εξαρτημάτων του οχήματος ώστε να μην σβήσει ο κινητήρας.

11) Πέδηση και ακινητοποίηση

Κατά την πορεία ελέγχεται η έγκαιρη επιβράδυνση, πέδηση ή ακινητοποίηση σύμφωνα με τις περιστάσεις και η πρόβλεψη των κινήσεων τα ν υπολοίπων χρηστών της οδού.

Σφάλματα είναι η μη τήρηση των παραπάνω.

12) Τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Ελέγχεται εάν ο υποψήφιος καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γνωρίζει και εφαρμόζει ορθά τις διατάξεις του ΚΟΚ, πέραν αυτών που ειδικά περιγράφονται παραπάνω στις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ.

13) Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή

Η οποιαδήποτε παρέμβαση του παριστάμενου εκπαιδευτή (όπως λεκτικά ή/και συνθηματικά) εκτός της περίπτωσης που η παρέμβαση σκοπό έχει την πρόληψη ατυχήματος, θεωρείται βοήθεια προς τον υποψήφιο και σημειώνεται ως σφάλμα.

 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia