mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

Χορήγηση Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 2. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.
 3. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα.
  • β. τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 2. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.
  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.
  Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.
 4. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.).
 5. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.
 6. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ1 ή Γ ή Γ1+Ε ή Γ+Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α’ 15) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112 Α’).

Υ.Α. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526 Β’) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 49522/6046/10-9-2009.

Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.

 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia