mouskat

Υπηρεσίες

Για την δική σας διευκόλυνση αναλάμβάνουμε εμείς όλες τις διαδικασίες για ανανεώσεις, επεκτάσεις, φθορές, απώλειες διπλωμάτων, έκδοση ψηφιακού ταχογράφου καθώς και όποια άλλη διεκπαιρέωση επιθυμείτε.

Διπλώματα

Υπάρχουν διαφορετικά οχήματα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες των μαθημάτων σε αυτόματο κιβώτιο ή μη.

Για πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα πλοηγηθείτε απο το μενού στα "Διπλώματα" και επιλέξτε αυτό που σας ενδιαφέρει.
mouskat

Επέκταση Διπλώματος σε Κατηγορία D και ΠΕΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 2. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 3. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον.
 4. Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.
 5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία D.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει:
  • α. ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
  • β. ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε
  • γ. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
 2. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με την αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών [ για την έκδοση του πιστοποιητικού προσκομίζεται σε κάθε ιατρό παράβολο των 45,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα, δύο έγχρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, καθώς και το βιβλιάριο ασθενείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο υγείας, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις αίματος – σάκχαρο, ουρία – καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ].
 3. Δύο ( 2 ) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου.
 4. 3 Παράβολα αξίας 10,00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα
 5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών.

  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, βεβαίωση ελληνικού δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος, σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.

  Αν ο ενδιαφερόμενος ξένος υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι (6) μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα. Η σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πρέπει να ισχύει και κατά την ημέρα παραλαβής της άδειας οδήγησης ή να ακολουθείται από άδεια παραμονής ή ισοδύναμο έγγραφο.
 6. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 30,00 ΕΥΡΩ, για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης.
 7. Παράβολο της Εθνικής Τράπεζας αξίας 70,00 ΕΥΡΩ, για την χορήγηση Π.Ε.Ι.
 8. Αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.
 9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης.
 10. 1 Παράβολο αξίας 108,15 από την ΔΟΥ για την παραλαβή του διπλώματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν απαιτούνται πιστοποιητικά ιατρών, όταν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο,του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750kg.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Πριν από την συμμετοχή του σε θεωρητική και πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος οδηγός, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε σχολή οδηγών ή σε κέντρο θεωρητικής εξέτασης.
 2. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της Υπεύθυνης Δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.
 3. Σε κάθε εξέταση (Θεωρητική-Πρακτική) αν ο υποψήφιος αποτύχει χρειάζεται εκ νέου παράβολο 10΄00 ΕΥΡΩ από την Εθνική Τράπεζα.
 4. Τα ελάχιστα θεωρητικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 15 ώρες και τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα σε 15 ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • Π.Δ. 19/1995 ( ΦΕΚ Α’ 15 ) όπως ισχύει και Π.Δ. 74/2008 ( ΦΕΚ 112 Α’ ).
 • Υ.Α. 58930/480/99 (ΦΕΚ 526 Β’) όπως ισχύει και απόφαση οικ. 49522/6046/10-9-2009.
 • Κ.Υ.Α. 43206/6028/29-7-2008, 91/439/ΕΟΚ, 2006/126/ΕΚ, 2006/103/ΕΚ, 2008/65/ΕΚ όπως ισχύει.
 • diplomata
 • amea

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας για να λαμβάνεται νέα και προσφορές.

Οπτική Επικοινωνία

optiki-epikoinonia